"To przychodzi nagle. Widzisz coś po raz pierwszy i od razu wiesz, że znalazłeś swoje ZAINTERESOWANIE. Jakby ktoś przekręcił klucz w zamku albo po raz pierwszy się zakochał"... Cztery pory roku - Stephen King

...Bo w życiu tak nap­rawdę liczy się czas, ja­ki poświęci­my dla naszych przy­jaciół, miłości i pas­ji, którą kocha­my, bo reszta te­go cen­ne­go su­row­ca to codzien­na monotonia, bo to pasja pot­ra­fi spra­wić ra­dość, gdy ser­ce dzieli się na mi­liony kawałków,bo tak po prostu człowiek bez pas­ji nudzi swoją duszę...

cdn.

 Magda

PS: Dziękuję za to, że jesteście :) Pozdrawiam cieplutko wszystkich klientów