Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego MonroeGems.pl jest firma Mat-Plast Mikuła z siedzibą firmy oraz sklepu internetowego mieszczącą się przy ulicy Norwida 1, 42-284 Herby. Numer NIP: 575-182-13-55  

telefon kontaktowy: 608335363

adres e-mail: sklep@monroegems.pl

Poprzez rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego  www.MonroeGems.pl zgodnie z jego zasadami, użytkownik wyraża zgodę na warunki wymienione w niniejszym regulaminie.

Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego MonroeGems.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy MonroeGems.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową  http://monroegems.pl.
2.   Wszystkie produkty oferowane w sklepie Monroegems.pl są fabrycznie nowe.
3.  Zamówienia można składać jako Gość bez uprzedniej rejestracji oraz jako osoba zarejestrowana w sklepie Monroegems.pl.
4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu Monroegems.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki i jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
5.  Sklep Monroegems.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

ZAMÓWIENIA
1. Złożenie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem strony internetowej sklepu Monroegems.pl.
2. Po dokonaniu zamówienia, klient otrzymuje szczegółową informację dotyczącą swoich zakupów poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w danych klienta. Wszelkie modyfikacje oraz ew. usunięcie zamówienia poprzez kupującego możliwe jest za pomocą wiadomości e-mail przed dokonaniem wpłaty.
3.  Informacje dotyczące zamówienia oraz jego status dostępne są w panelu klienta "moje konto" lub pod adresem e-mail sklep@monroegems.pl  
4. Klient ma do wyboru dwie formy wpłaty:
- poprzez zwykły przelew bankowy
- płatność przy odbiorze w siedzibie sklepu.
5. Klient sklepu po złożeniu zamówienia ma 7 dni na dokonanie płatności za zakupione przedmioty. W przypadku braku płatności w obowiązującym terminie, klient otrzymuje wiadomość (e-mail lub tel) z przypomnieniem o zawartej transakcji. Przy braku płatności bądź odpowiedzi  zamówienie zostaje anulowane, a przedmioty zostają ponownie wystawione do sprzedaży.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA/DOSTAWA
1. Dostawy produktów wystawianych w sklepie MonroeGems.pl realizowane są przy pomocy Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej UPS/DHL. Termin realizacji transakcji wynosi do 3 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia płatności na koncie bankowym. Następnie przesyłka zostaje wysłana do klienta listem poleconym priorytetowym lub kurierem (czas dotarcia przesyłki  to ok 2-10 dni). Dostawa danego produktu realizowana jest zgodnie z zasadami oraz warunkami realizacji dostaw Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej. Dostępna jest również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
2. Wraz z zamówieniem klient otrzymuje dowód zakupu paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT.
3. Formy i koszty dostawy:

PRZESYŁKA KRAJOWA
- list polecony priorytetowy - koszt 6zł. Przy zamówieniu przekraczającym 250 zł, ubezpieczam przesyłkę na własny koszt. W przypadku potwierdzonego zaginięcia przesyłki o zadeklarowanej wartości, należność zamówienia zostaje w całości zwrócona klientowi.
- przy zamówieniu powyżej 300 zł, klient otrzymuje przysłkę GRATIS ( przesyłka polecona priorytetowa z zadeklarowaną wartością).

PRZESYŁKA ZAGRANICZNA
- list polecony priorytetowy - koszt 15 zł. Przy zamówieniu przekraczającym 300 zł, ubezpieczam przesyłkę na własny koszt. W przypadku potwierdzonego zaginięcia przesyłki o zadeklarowanej wartości, należność zamówienia zostaje w całości zwrócona klientowi.
- przy zamówieniu powyżej 350 zł, klient otrzymuje przysłkę GRATIS ( przesyłka polecona priorytetowa z zadeklarowaną wartością).

PRZESYŁA KURIERSKA
- przesyłka Kurierska UPS - koszt 20 zł

ODBIÓR OSOBISTY
- 0zł

4. Dane do przelewu:
Mat-Plast Mikuła
42-284 Herby
ul. Norwida 1
Nr. Konta: 33 1050 1142 1000 0023 1415 9944

dane do przelewu zagranicznego:
Mat-Plast Mikuła
42-284 Herby
ul. Norwida 1

Nazwa Banku: ING Bank Śląski
Nr. Konta: 33 1050 1142 1000 0023 1415 9944

kod IBAN: PL33 1050 1142 1000 0023 1415 9944
kod swift/bic: INGB PL PW

W tytule przelwu proszę podać nr. zamówienia.

Informacje dotyczące kosztów dostawy przedstwione są podczas składania zamówienia  w panelu "Zamówienie".


Termin płatności za złożone zamówienie to 7 dni. Przy braku kontaktu, nie zapłacone zamówienia po tym terminie zostaną anulowane automatycznie i wystawiane ponownie do sprzedaży w sklepie internetowym www.monroegems.pl
5. Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

ZWROTY/REKLAMACJE / ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Jeśli zakupiony towar nie spełnia oczekiwań klienta, można go zwrócić zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie i dostarczona osobiście do siedziby firmy, telefoniocznie pod numerem 608335363 bądź wysłana na adres siedziby Sprzedawcy: Mat-Plast Mikuła, Norwida 1, 42-284 Herby lub e-mailem na adres: sklep@monroegems.pl
Zwrot reklamowanych produktów możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie ze sklepem. Do odsyłanego/zwracanego towaru należy dołączyć otrzymany wraz z przesyłką rachunek oraz opis ew. powodu reklamacji.     
 3. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe na przykład z powodu wyczerpania zapasów, sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny towar o tej samej wartości. Klient otrzyma także zwrot kosztów odesłania wadliwego towaru. Za wadę nie uznaje się inkluzji, wewnętrznych pęknięć bądź naturalnych przebarwień kamieni.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Odbierając towar Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gwarantujemy satysfakcję z zamówionego towaru, albo zwrot pieniędzy. Zwrócone towary nie mogą posiadać śladów używania.   
5. Należność za reklamowane/oddane artykuły zostanie zwrócona na miejscu bądź  zostanie wysłana w ciągu tygodnia (7 dni) od daty otrzymania przez nas przesyłki. Zwrot należności klient otrzyma przekazem pocztowym lub przelewem na konto bankowe. W przypadku przelewu prosimy o podanie dokładnych danych oraz numeru rachunku bankowego. Przy przekazaniu zwrotu pocztą należy pamiętać o zachowaniu pocztowego dowodu nadania paczki do chwili otrzymania zwrotu pieniędzy.  

Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej ze sklepem Monroegems.pl  bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od momentu otrzymania zakupionych przedmiotów  na podstawie odstapienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225). Klient składa stosowne oświadczenie na piśmie o odstąpieniu umowy oraz przesyła je na adres Sprzedawcy Mat-Plast Mikuła Norwida 1 42-284 Herby lub e-mail sklep@monroegems.pl jednocześnie wysyłając zakupiony towar na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odstąpienia od umowy. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez klienta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe, przekazem pocztowym lub osobiście w siedzibie sklepu Monroegems.pl. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Wszelkie dane osobowe oraz inne dane dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator oraz właściciel sklepu www.monroegems.pl podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.
2. Dane osobowe służą do realizacji naszych zobowiązań obejmujących dostarczanie zakupionych produktów.
3. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w procesie Rejestracji są wykorzystywane w celach:

    * kontaktu z Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez serwis,
    * prowadzenia księgowości,
    * przesyłania Użytkownikowi materiałów informacyjnych, handlowych, newslettera.


4. Newsletter będzie rozsyłany jedynie do tych Użytkowników, którzy wyrażą chęć jego otrzymywania podczas rejestracji.
5. Zabezpieczenia
Nasz sklep zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela sklepu
Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw serwisu, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
6. Rezygnacja/poprawa danych
Nasz sklep oferuje użytkownikom możliwość poprawy swoich danych oraz rezygnacji z otrzymywania od nas informacji lub materiałów. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości. Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.

Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach sklepu oraz www.monroegems.pl

Polityka Cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. 

Pliki "cookies", potocznie "ciasteczka", to pliki tekstowe zawierające informacje o użytkowniku i jego preferencjach, które są zapisywane na komputerze lub na innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. 

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies, ale użytkownicy, w każdej chwili, mogą zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować ich pobieranie. Aby wyłączyć działanie cookies na komputerze lub na urządzeniu mobilnym, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie producenta używanej przeglądarki.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie materiały znajdujące się na stronie internetowej sklepu merlin-monroe.pl oraz monroegems.pl tj, teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny stanowią wyłączną własność firmy Mat-Plast Mikuła i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie internetowej sklepu monroegems.pl treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Mat-Plast Mikuła.